Faktoring to dobre rozwiązanie dla tych firm, które chcą zwiększyć swoją atrakcyjność poprzez oferowanie kontrahentom długich terminów płatności i wzorowych relacji (jest to ważne na przykład podczas współpracy z dużymi sieciami handlowymi itp.) w celu ustalenia 

Faktoring jest dostępny zarówno dla małych, jak i dużych firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, freelancerów, małych firm i dużych korporacji. Prawie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z faktoringu  od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Podmioty faktoringowe

Uczestnikami faktoringu są: 

 • Nabywca należności (faktor) — podmiot, który nabywa należności od wierzycieli.
 • Dostawca towarów lub usług (odbiorca faktoringu) — sprzedaje należności firmie faktoringowej.
 • Nabywca towarów lub usług – zobowiązany do zapłaty wierzycielowi płatności gotówkowych za zakupione towary lub usługi.

Umowa faktoringowa zostaje zawarta pomiędzy faktorantem a faktorantem na jasno określonych warunkach. Klient faktoringu oferuje faktoring do bieżącej sprzedaży wierzytelności. Termin ważności wykupionych wierzytelności to zazwyczaj kilkadziesiąt dni. Klient otrzymuje pełną płatność w terminie. Skupione wierzytelności nie są spłacane w 100% od razu. Zazwyczaj 10—15% należności jest blokowanych i zwalnianych, jeśli odbiorca zapłaci fakturę w całości i nie złoży reklamacji. Zwroty zmniejszają wartość należności. Faktorzy nabywają wyłącznie wierzytelności od dłużników o zweryfikowanej wypłacalności.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu we Włocławku

+48 533 88 78 78

Rodzaje faktoringu

Zasadniczo wyróżnia się następujące rodzaje faktoringu:

Faktoring pełny – bez regresu

W tej formie faktoringu faktorant ponosi pełne ryzyko upadłości i windykacji. Jeśli klient nie zapłaci należnej kwoty w terminie, faktor nie będzie wymagał od firmy zwrotu zaliczki, ale będzie współpracował z ubezpieczycielem w celu samodzielnego ściągnięcia roszczenia. Ze względu na wysoki koszt usług, tę formę faktoringu wybierają głównie średnie i duże przedsiębiorstwa oraz grupy kapitałowe. Faktoring bez regresu zapewnia ochronę przed brakiem zapłaty za dostarczone towary lub usługi, dzięki czemu nie musisz się martwić o monitorowanie swoich należności.

Faktoring niepełny – bez refundacji

W tej formie faktoringu faktor opłaca wystawione faktury, jednak w sytuacji, gdy klient nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie, faktorant musi zwrócić otrzymaną kaucję.

Faktoring niepełny najlepiej stosować w przypadku sprawdzonego i renomowanego kontrahenta. Jeśli masz zaufanie do swoich kontrahentów i wiesz, że zazwyczaj będą oni spłacać swoje zadłużenie na czas, faktoring z regresem będzie najlepszą opcją.

Faktoring cichy

Faktoring cichy (np. tajny, niejawny, utajniony) to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie chcą informować swoich kontrahentów o swojej decyzji o pozyskaniu zewnętrznego finansowania. Do takich przyczyn należy na przykład lęk przed pogorszeniem relacji biznesowych.

Cichy faktoring pozwala zatem na pełną dyskrecję i aktywną współpracę. Dodatkowo koszty (opłaty, odsetki) związane z korzystaniem z tej formy finansowania podlegają odliczeniu od podatku.

W wyjątkowych okolicznościach, po sprawdzeniu zdolności kredytowej, można zainicjować cesję otwartą i powiadomić partnera umowy o  cesji wierzytelności. Od teraz klienci będą rozliczać się bezpośrednio z faktorem. Zazwyczaj jednak do spłacenia zobowiązania jest zobligowany faktorant.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu we Włocławku

+48 533 88 78 78

Faktoring Włocławek - bezpłatne porównanie ofert
Faktoring Włocławek – bezpłatne porównanie ofert

Porównanie ofert faktoringowych woj. kujawsko-pomorskie. Dlaczego warto wybrać takie rozwiązanie?

Pierwszym i dość oczywistym powodem, dla którego coraz więcej osób korzysta z tego typu narzędzi, jest oszczędność czasu. Porównanie ofert z użyciem internetowych narzędzi to bardzo szybki proces, który pozwala w krótkim czasie zdobyć niezbędne informacje. Firmy faktoringowe często oferują różne opcje, które mogą zapewnić Twojej firmie bezpieczeństwo finansowe.

Kolejną zaletą porównywarki jest to, że od razu widzisz ceny konkretnych usług, w tym także informacje odnośnie rabatów, które pozwalają zaoszczędzić spore kwoty w skali roku. Oprócz tego, można przeanalizować także oferty dla nowych klientów na preferencyjnych warunkach.

Dzięki porównywarkom można szybko sporządzić ranking ofert największych podmiotów, w tym na przykład:

 • PEKAO faktoring,
 • faktoring mBank,
 • faktoring ING,
 • faktoring PKO.

Jakie koszty należy wziąć pod uwagę przy faktoringu?

Koszt usług faktoringowych uzależniony jest od konkretnej oferty każdego faktora.

Podstawowe koszty faktoringu zazwyczaj obejmują takie opłaty jak:

 • opłata podstawowa, która wynosi zazwyczaj od 0,2% do 2,5%-3,0% od danej faktury. Zdarza się, że jest to stała opłata w określonej wysokości, a nie procent. Co ważne, nie wszystkie elementy wymagają opłaty z góry; niektóre podmioty pobierają prowizję podstawową po opłaceniu danej faktury; 
 • opłata faktoringowa. Jest ona obliczana jako procent całkowitej kwoty faktury faktoringowej lub wpłaconej zaliczki. Opłaty wynoszą zwykle od 0,2% do 3% miesięcznie.
 • Odsetki. Faktoring nalicza odsetki, które są wynagrodzeniem za wykorzystanie kapitału przez faktoranta. Oprócz tego ustala się także odsetki za zwłokę, których wysokość jest regulowana ustawowo. Obecnie maksymalna stopa odsetek ustawowych wynosi 7,2% w skali roku.

Ponadto, koszt faktoringu zależy od następujących czynników:

 • Liczba kontrahentów kwalifikujących się do faktoringu — im jest ich więcej, tym mniejsze ryzyko i niższe opłaty.
 • Liczba faktur objętych faktoringiem — Im więcej faktur o niższej wartości, tym więcej formalności związanych z faktoringiem i tym wyższe opłaty przygotowawcze i administracyjne.

Faktoring online we Włocławku — na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru oferty?

Podczas porównywania ofert warto przeanalizować takie kryteria jak na przykład:

 • wysokość opłat pobieranych po terminie płatności — jest to krytyczna kwestia, gdy kontrahenci są niezdyscyplinowani i spóźniają się z płatnościami. Na szczęście niektóre firmy oferują brak dodatkowych opłat przez 30 dni od daty wpłaty,
 • częstotliwość faktoringu — jeśli przedsiębiorca zamierza regularnie korzystać z usługi, zazwyczaj ma on możliwość negocjacji korzystniejsze warunki umowy z faktorem lub skorzystanie z promocji,
 • terminy płatności miesięcznie — w faktoringu online faktoring zazwyczaj finansuje faktury z terminami płatności wynoszącymi do 60 dni. Z drugiej jednak strony niektóre firmy mają okres spłaty do 150 dni i minimalną opłatę
 • możliwość finansowania fakturami gotówkowymi – co do zasady wykonawca musi przelać pieniądze na wskazany numer konta.
 • możliwość cesji należności. Z faktoringu nie zawsze można skorzystać; jest tak w szczególności, gdy w umowie handlowej zamieszczono zapis o zakazie cesji wierzytelności.